Valmentava esimies

”Mitä enemmän johtajat ovat aidosti onnellisia johdettaviensa menestyksestä, hyvinvoinnista, saavutuksista, tunnustuksista ja hyvästä onnesta, sitä enemmän he pystyvät ohjaamaan työntekijöitään kohti sisäisesti motivoitunutta toimintaa” - Stephen R. Covey

Valmentavan esimiestyön keskiössä ovat tavoitteet, tiimi ja esimies. Valmentava esimies kehittää sekä itseään että tiimiään tavoitteiden ohjaamina. Itsensä johtamisen taidon jatkuva kehittäminen on oleellinen osa valmentavan esimiehen työnkuvaa. Arvostus tiimin jäseniä kohtaan ja jokaisen tiimin jäsenen erityislaadun tunnustaminen ovat valmentavan esimiestyön kulmakiviä.

Aiheita, joita käsittelen Valmentava esimies -valmennuksissa:

  • Valmentava esimies: Leader-Manager-Coach
  • Ryhmän vaiheittainen kehitys
  • Valmentava esimies: roolit ja toimintamallit
  • Tiimin valmennus ja yksilöiden valmennus
  • Alisuorittamiseen puuttuminen
  • Miksi ryhmän kehitys pysähtyy?
  • Valmentavan esimiehen oma ammatillinen hyvinvointi
  • Itsensä johtaminen

Ota yhteyttä. Kartoitan valmennustarpeenne ja räätälöin valmennuksen aina asiakaslähtöisesti.