Työelämän vuorovaikutustaidot

Miten luoda myönteinen, innostunut ilmapiiri? Kuinka vaikuttaa sanattoman viestinnän kautta? Kuinka löytää oikea viestintätyyli haastavissa työelämän vuorovaikutustilanteissa? Miten luoda hyvä ensivaikutelma asiakaskohtaamisissa?

Työelämän esiintymistaidot

Kuinka olla vakuuttava esiintyjä työelämän esiintymistilanteissa? Miten saada kuulijat innostumaan? Kuinka hallita esiintymisjännitystä? Kuinka tulla kuulluksi neuvottelu- ja kokoustilanteissa? Miten saada sanaton viestintä tukemaan omaa viestintää?

Myyntivalmennukset

Onko asiakaspalvelunne muuttumassa myyntiorganisaatioksi? Miten saada aikaan asennemuutos? Kaipaako myyntinne sparrausta uudelle tasolle?

Valmentava esimies

”Mitä enemmän johtajat ovat aidosti onnellisia johdettaviensa menestyksestä, hyvinvoinnista, saavutuksista, tunnustuksista ja hyvästä onnesta, sitä enemmän he pystyvät ohjaamaan työntekijöitään kohti sisäisesti motivoitunutta toimintaa” - Stephen R. Covey